Skip to content

Töltődj fel!

“A villamosság térhódítása”

Az MMKM Elektrotechnikai Gyűjtemény utazó kiállításának virtuális tárlata

A „Töltődj fel! – az elektromosság népszerűsítése” című virtuális kiállítás alapja, az MMKM Elektrotechnikai Gyűjteményének, azonos című „Töltődj fel!” című utazó, interaktív elemeket is tartalmazó kiállítása, mely 2010 óta, 16 helyszínen (múzeumban, közművelődési intézményben, könyvtárban) volt megtekinthető. 

Az Elektrotechnikai Gyűjtemény látványos és interaktív utazó kiállításával, mindennapi használati eszközeink egyik mozgatórúgójára, az elektromosság csodálatos világára kívánja felhívni a figyelmet. 

A tárlat bemutatja a villamosság kialakulását, kiemelve az erősáramú elektrotechnika magyar vonatkozású vívmányait. Megtekinthető Bláthy Ottó Titusz eredeti, több mint 110 éves fogyasztásmérője, egy világraszóló magyar találmány, a transzformátor, valamint Jedlik Ányos dinamójának hiteles másolata is. A látogatók működő, múlt századi eszközökkel, interaktív kísérletekkel, látványos kiállítási elemekkel betekintést kaphatnak abba a fejlődési szakaszba, mely bemutatja, hogy a felvilágosodás korának főúri szalonjaiban végzett látványos, misztikusnak tűnő kísérleteitől milyen út vezetett az emberiséget kiszolgáló villamosság gyakorlati alkalmazásán keresztül, a napjainkra jellemző tudatos környezetbarát kezdeményezésekig. Megcsodálhatják az elektron, az ionsugarak, a röntgensugarak felfedezését szolgáló kísérletek elengedhetetlen eszközét, egy 19. századi, több ezer voltos feszültség előállítására szolgáló szikrainduktor kisülését. Működtethetnek egy, az Edison áramfejlesztőkre jellemző hosszú elektromágnesekkel ellátott telefoniduktorról táplált glimmlámpát, megcsodálhatnak egy ívlámpát működés közben, s látványos fényjelenségek kíséretében egy 19. századi influenciagépet is kipróbálhatnak. Működtethető a „Vasfüggöny” eredeti műszereivel és berendezéseivel kiegészített határzár-másolat is. A kiállítás a környezetvédelem jegyében kitér a villamos hálózatokon alkalmazott madárvédelmi eszközökre is.

A tárlat, mely NKA pályázati keretből valósult meg (NKA 2306/1400 „A villamosság térhódítása” című időszaki kiállítás megrendezésére és vándoroltatására), az Elektrotechnikai Gyűjtemény „Electro Magica” című állandó kiállításának utazó változata. 

Az utazó tárlat célja volt, hogy a múzeum eszközeivel és lehetőségeivel segítsük az általános és középiskolák környezetismeret, természetismeret és fizika tananyagához illeszkedő elméleti tudás elsajátítását, valamint kiegészítsük a gyakorlati ismeretek bővítését. A kiállítás kiemelten diákoknak készült az iskolában tanultak kiegészítésére. Jelen összeállítás (mely a „Töltődj fel!” utazó kiállítás virtuális változata) is segíteni kívánja a fizikaórákon hallottak megértését, a fizika-, tudomány- és technikatörténeti érdekességeknek a történelem órákba való beépítését.

A virtuális kiállítás, az utazó kiállítás tematikáján, képi tartalmán keresztül, technika- és fizikatörténeti tényeket, érdekességeket; az MMKM Elektrotechnikai Gyűjtemény tárgyi anyagának ismertetését; részleteket forrásértékű dokumentumokból és azok elérhetőségét; a témához kapcsolódó hazai és külföldi linkeket; az ismeretanyag megértését segítő és szemléltető kísérletek felvételeit; valamint a múzeumi szakmai munka egy-egy érdekességét tartalmazza.
A „Töltődj fel” virtuális kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA 204106/02362 pályázati azonosító számú „Töltődj fel! Az elektromosság népszerűsítése” című virtuális kiállítás megvalósítása) támogatásával valósult meg.

Részlet a kiállításból

Működő „forgony” modell

A 2022-ben megvalósított „Töltődj fel!” virtuális kiállítás közreműködői

Forgatókönyv
Dr. Antal Ildikó PhD technikatörténész, muzeológus

Koordinátor
Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet

A weboldal tervezője
Lövey Bálint

A weboldal kivitelezője
Lövey Bálint

A 2010-ben megvalósult utazó kiállítás közreműködői

A kiállítás kurátora
Dr. Antal Ildikó PhD technikatörténész, muzeológus

Műtárgyak restaurálása, kísérleti eszközök fejlesztése, kivitelezése, kiállításépítés
Ziegler Gábor műszaki szakrestaurátor

Grafika
Antal Sarolta iparművész
Szalai Judit ipari termék- és formatervező mérnök

Szakmai segítséget nyújtott
Jarosievitz Zoltán, fizikatanár
Szűcs László technikatörténész, muzeológus
Dr. Tóth Judit, villamosmérnök

A kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.

További szakmai támogatók
Elektrotechnikai Múlt Megőrzéséért Alapítvány
Jedlik Ányos Társaság
Magyar Elektrotechnikai Egyesület